istanbul escort canlı sohbet hattıesenyurt escortcanlı sohbet hattıcanlı sohbet hattıcanlı sohbet hattı
SON DAKİKA

SGK’dan Ertelenen Prim Borçları için Önemli Uyarı

Bu haber 03 Ekim 2017 - 13:19 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada 2016 yılının son 3 ayı ile 2017 yılının Ocak ayı için ertelenen prim borçlarının ödenmesi için işverenleri uyardı.

Yapılan açıklamada, borçlarını belirlenen süre içerisinde ödemeyen işverenlerin birçok haktan mahrum kalacağı gibi, borçların da yasal faizi ile birlikte tahsil edileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bilindiği üzere, 18 Ocak 2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 28 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 72’nci madde eklenmiştir. Söz konusu madde ile “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci madde kapsamında ertelenmişti, anılan maddeler uyarınca hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır. Bu maddenin uygulamasında, 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir” Hükümleri getirilmiştir. Anılan hükümler uyarınca 2016 yılı Aralık ayına ilişkin sigorta prim borçlarından ertelenen kısmının son ödeme süresi 31 Eylül 2017, 2017 Ocak ayına ilişkin prim borçlarının ertelenen kısmının son ödeme süresi 30 Kasım 2017 ve 2017 Şubat ayına ilişkin prim borçlarının ertelenen kısmının son ödeme süresi 26 Aralık 2017 olarak belirlenmiştir. Ertelenen sigorta primlerinin yukarıda belirtilen sürelerin sonuna kadar ödenmemesi halinde bahse konusu borçlar ödenmediği sürece 2017 Eylül ayından itibaren teşvikli bildirge düzenleyemeyecektir. Bu durumda, bahse konusu borçların tamamının ödenmesi halinde yasal süresi sona ermemiş ilk aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanabileceklerdir.”