istanbul escort canlı sohbet hattıesenyurt escortcanlı sohbet hattıcanlı sohbet hattıcanlı sohbet hattı
SON DAKİKA

SGK’DAN “BORÇLARINIZI YAPILANDIRIN, KAZANÇLI ÇIKIN” AÇIKLAMASI

Bu haber 09 Temmuz 2021 - 10:17 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Bitlis Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7326 Sayılı Kanun kapsamında borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili borçların yapılandıran vatandaşların kazançlı çıkacakları belirtildi.

İşverenlerin yapılandırma kapsamına giren borçlarında belirtildiği açıklamada, 2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait; Sigorta primleri, Genel sağlık sigortası primleri, İşsizlik sigortası primleri, İş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur (4/b) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, isteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primlerini kapsadığı ifade edildi.

SGK İl Müdürü Sadullah Korkut imzalı açıklamada yapılandırmanın detayları örneklerle açıklandı:

“Yapılandırma kapsamı dışında olan borçların ise 6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla devam eden yapılandırma borçları,

5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı

Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan belediye borçları, 6360 sayılı Kanunla kapatılan belediyelerin devredilen borçları,

Sağlık hizmeti sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar, SGK kira alacakları, yapılandırma kapsamında değildir.”

Yapılandırmanın avantajları ise ş şekilde sıralandı:

“Yapılandırma kapsamındaki alacaklara, Asgari işçilik değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarına, 30/4/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup;

Son başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde yine bu tarihe kadar ödenmemiş idari para cezaları asıllarının % 50’ sine gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE uygulanacaktır. Rücuen alacaklara,Yersiz ödenen aylık ve gelirlere,   Kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE uygulanacaktır.          

PEŞİN ÖDEME AVANTAJI

Açıklamada, “Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin % 10’unun en son 1.11.2021 tarihinde veya geç ödeme zammıyla birlikte 30.11.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, %90 Yİ-ÜFE silinecektir. Taksitle Ödeme Avantajında ise, İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin en son 31.12.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, %50 Yİ-ÜFE silinecektir” denildi.  

2’ŞER AYLIK DÖNEMLERDE 18 AY TAKSİTLENDİRİLECEK

Taksit seçeneklerinin de uygulanacağı yapılandırmada, ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir. Tercih edilen taksit sayısına göre ödenecek tutar hesaplanacaktır. Yapılandırmaya yasal süre içerisinde başvurmak kaydıyla ilk taksit ödeme süresi olan 1.11.2021 tarihinden önce, başvuru süresi içerisinde talep edilen taksit sayısından daha fazla veya daha az taksit sayısının tercih edilmesi mümkün. (ilk başvuru tarihi değiştirilmeksizin) bulunmaktadır. Bu durumda ödeme planı talep edilen yeni taksit sayısına göre oluşturulacaktır. Peşin ödeme veya taksitler kredi kartıyla ödenebilecektir.

YAPILANDIRMA KAPSAMI

İl Müdürü Korkut’un açıklamasının devamında ise şu bilgilere yer verildi:

“30.4.2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezaları dahil edilmiştir.

İdari para cezalarının yapılandırılması halinde önce borç aslının %50’si ile borç aslına uygulanan gecikme cezası ve zammı silinecektir. İdari para cezasının kalan yarısı Yi-ÜFE ile güncellenecektir. Yeni hesaplanacak tutar peşin ödenirse yine hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı, 31.12.2021 tarihine kadar ödenirse de % 50’si silinecektir. Taksitle ödenirse de kanundaki katsayılar kullanılacaktır.”

EKSİK İŞÇİLİK PRİM BORÇLARI DA YAPILANDIRILACAK

Açıklamada, yapılandırmaya süresinde başvurmak şartıyla, 30.4.2021 tarihinden önce bitirilmiş özel bina inşaatları ile ihale konusu işlerle ilgili yapılandırma ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar tebliğ edilmiş ve kanununun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş fark işçilik borçları, yapılandırma kapsamındadır. Borç Yİ-ÜFE ile tekrar hesaplanacak, peşin veya taksitle ödeme seçeneklerine göre indirimler uygulanacaktır. Peşin veya taksitle borcun tamamının ödenmesi sonrası ilişiksizlik/teminat iadesi belgesi alınabilecektir.

BORCU YOKTUR YAZILARININ VERİLMESİ

Borçlarını yapılandıranlar; borçlarını peşin olarak öderlerse, borcu yoktur yazısı alabilecektir.

Taksitle ödemenin tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi şartıyla borcu yoktur yazısı alabilecektir. Bu şekilde; İhalelere atılabilecek. Hak ediş ödemelerini alabilecek,Devlet yardımı, teşvik ve desteklerinden yararlanabilecektir.  

BAĞKUR (4/B) SİGORTALILARININ HİZMETLERİNİN DURDURULMASI VE İHYASI

Prim borcu bulunan 4/b (tarım dahil) sigortalılarının borçlarını 30.9.2021 tarihine kadar ödememeleri veya; yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde;

30.04.2021 (Nisan ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak prim borçları silinecektir. Faaliyetleri devam ediyor ise sigortalılıkları 01.05.2021itibariyle yeniden başlatılacaktır. Ancak kendileri veya hak sahiplerinin daha sonra talep etmeleri durumunda, cari PEK tutarı üzerinden hesaplanan borcun tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde ödemesi halinde durdurulan süreler ihya edilebilecektir. BAĞ-KUR (4/b) sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin olarak 31.10.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde, Prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellenerek yeni tutar hesaplanacaktır. Hesaplanan tutarın 01.11.2021 (31 Ekim 2021 hafta sonuna denk geldiği için) tarihine kadar ödenmesi halinde durdurulan süreler ihya edilebilecektir. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE’de herhangi bir indirim uygulanmayacaktır.

RÜCU VE YERSİZ ÖDEMELERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk etmiş rücu ve yersiz ödemelere ilişkin alacaklar yapılandırma kapsamında bulunmaktadır. Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk etmiş rücu ve yersiz ödemelere ilişkin alacaklara kanuni faiz uygulanmayacaktır. Kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için YİÜFE uygulanacaktır. Bu tutarın ödenmesi halinde kanuni faiz tahsilinden vazgeçilecektir.

GENEL SAĞLIK SİGORTALILAR KAPSAMA ALINDI

5510/60-g kapsamında GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların 30.11.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde, GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre güncellenecektir. Gelir testi sonucunda hane içindeki geliri asgari ücretin 1/3 den az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir. 60-g sigortalıların 30.04.2021 ve öncesine ait GSS prim borçlarının ara parasını 31.12.2021 tarihine kadar ödemesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecektir. Ayrıca bu sigortalıların  2021/ Nisan ayı ve öncesi prim borçlarına bakılmaksızın, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten itibaren geriye doğru 1 yıl içinde 30 gün GSS primi ödenmiş olması ve 60 gün ve daha fazla  prim borcu olmaması şartıyla 31.12.2021 tarihine kadar ilaç ve özel hastaneler dahil sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır. 

YAPILANDIRMA TARİHLERİ VE BAŞVURU

İşverenler e-Sigorta kanalıyla (e-Bildirge şifresi aktif olanlar için) Posta yoluyla veya bizzat  Kuruma gelerek müracaat edebilirler. 4/b (Bağkur) sigortalıları e-devlet yada bizzat Kuruma veyahut posta yoluyla müracaat edebilirler. Yapılandırma : 09.06.2021 – 31.08.2021

Rücu ve Yersiz Ödemeler: 09.06.2021 –  31.08.2021,İhya : 01.07.2021 –  01.11.2021

Gelir Testi (GSS) : 09.06.2021 –  30.11.2021. Son Ödeme Tarihleri: İlk Taksit  son ödeme tarihi:  01.11.2021 İhya: 01.11.2021’tir. (BÜLTEN)