SON DAKİKA

SGK’DAN YAPILANDIRMA AÇIKLAMASI

Bu haber 16 Eylül 2019 - 18:58 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Bitlis İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7143 sayılı yapılandırma uygulamasında 2018 Nisan ayı ve sonraki cari ay ödemeleri yapılandırma taksitlerine mahsup edilebileceği belirtildi.

Daha önce yapılandırılan borçlarda hem cari ay borçlarını hem de taksitlerini ödemek zorunda kalan işverenlere yeni bir kolaylık getirildi. Bu süre içerisinde hem taksit hem de cari borçlarını ödemekte güçlük çeken işverenlerin yapılandırmalarında bozulma olmayacak.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Bilindiği üzere, 18/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca Kurum alacaklarının yeniden yapılandırılması hükme bağlanmıştır.

SGK’ ya olan borçlarını 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran ancak değişik nedenlerden dolayı yapılandırma taksitlerini aksatan veya yapılandırmaları bozulan işverenlere yapılandırmalarının devamı için yeni bir imkân sağlamıştır.”

Açıklamanın devamında ise, “7143 sayılı kanunun “Ortak Hükümler” başlıklı 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında; “Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.” Hükmüne yer verilerek yapılandırmanın bozulma şartları belirlenmiştir.”

Yapılan yeni düzenlemeyle;

“İşverenlerin aynı veya farklı ünitelerde işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları 2018 Nisan ayı ve sonrası cari ay prim ödemelerinin, dönem veya taksit sayısı gözetilmeksizin ödenmeyen veya eksik ödenen yapılandırma taksitlerine mahsup edilmesi yönünde talepte bulunmaları, Cari ay primlerinden dolayı yapılandırmanın bozma koşuluna girmesi durumunda işverenlerce zor durum belgesi verilmesi, halinde, cari ay borçları, ilgili cari ayın son ödeme tarihinden sonraki yapılandırma taksitlerine mahsup edilerek aksatılan yapılandırma taksiti süresinde ödenmiş sayılacaktır.” Denildi. Uygulamada , “7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan SGK borçları için, işverenlerin talep etmeleri halinde aynı veya farklı ünitelerde işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları 2018 Nisan ayı ve sonrası cari ay prim ödemelerinin, dönem veya taksit sayısı gözetilmeksizin ödenmeyen veya eksik ödenen yapılandırma taksitlerine mahsup edilerek yapılandırmanın devamı sağlanabilecektir” ifadeleri yer aldı.