SON DAKİKA

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 04.04.2020 Tarihli Kararı

Bu haber 04 Nisan 2020 - 13:46 'de eklendi ve kez görüntülendi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’ıncı maddeleri gereğince, 04.04.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

  1­ Mevsimlik Tarım İşçileri ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesinde;

 1. Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için insan gücü ihtiyacının il içerisinde karşılanamaması halinde öncelik komşu illerimiz olmak üzere diğer illerden de mevsimlik tarım işçileri ile tarımsal üretimin sürekliliği sağlanacaktır. Bu şekilde ilimize mevsimlik tarım işçisi hareketliliği olduğu takdirde işçilerin yola çıktıkları iller çıkış ili, tarımsal üretime katkı sağlayacağı ilimiz varış ili olarak tanımlanmasına,
 2. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla İlimizde Vali Sayın Oktay ÇAĞATAY Başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları temsilcilerinin katılımıyla (İl Tarım ve Orman Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl AFAD Müdürü, İl Göç Müdürü, kolluk temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, Ziraat Odası Başkanı vb.) bir komisyon kurulmasına,

Bu komisyon tarafından;

 • Tarımsal üretim kapasitesinin korunması ve/veya artırılması amacıyla alınması gereken tüm tedbirlerin planlanmasına, ilgili kurum, kuruluş ve meslek odalarınca eksiksiz uygulanmasının sağlanmasına,
 • İl dışından ilimize gelen işçilerin tarımsal insan gücü ihtiyacı Valiliğimizce tespit edilerek, bu ihtiyacın karşılanabileceği Valiliklere bildirilmesine,
 • Talepte bulunulan Valiliklerce İlimizde Aracı Belgesi verilmiş kişiler veya işçi grubu temsilcileri aracılığıyla şehirlerarası seyahat edecek olan mevsimlik tarım işçileri belirlenmesine,
 • İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliği’ne göndermiş olduğu yazıya istinaden mevsimlik tarım işçileri, her iki il Valiliğinin birlikte belirleyeceği zamanda, harekete geçilmeden önce gerekli sağlık kontrollerine tabi tutulduktan sonra toplu ulaşım araçları ile (seyrekleştirme kurallarına uygun olarak) çıkış ilinden transit şekilde varış iline gitmelerine,
 • İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliği’ne göndermiş olduğu yazıya istinaden çıkış ilinde/ilçesinden seyahat edecek kişiler ve taşıyacak şoför dahil, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezi tarafından sağlık kayıtlarından (HSYS vb.) evde tedavi izolasyonunda veya temaslı izolasyonunda bulunanların olup olmadığı kontrol edilecektir. Ayrıca İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezinin uygun gördüğü sağlık tesisinde/alanında Sağlık Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu “Ayaktan Başvuran Hastalar İçin Olası COVID­19 Vaka Sorgulama Kılavuzu” kullanılarak sağlık kontrolünden geçirilecektir. Sorun tespit edilmeyenlere seyahat onayı Valiliğin belirleyeceği belge üzerinden verilecektir. Ayrıca seyahat sırasında COVID­19 hastalığından korunmak amaçlı uyulacak kuralları içeren bilgilendirme yapılmasına,
 1. İlimize gelen mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları alanların temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirlerin yanı sıra Koranavirüs salgının yayılımının engellenmesi için gerekli tedbirler de alınmasına,

   Bu doğrultuda;

 • Mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis/konteynır/çadırlarda yatak aralarının en az 1,5 (bir buçuk) metre olacak şekilde yerleştirilmesi, sosyal alanlarda kişiler arası sosyal izolasyon mesafesinin (en az 1,5 metre) korunması, kapalı alanın sıklıkla havalandırılması, havalandırılamıyor ise mesafelerin artırılmasına (en az 3 metre),
 • Çadırlar arası mesafenin artırılması, bu yolla yerleşke alanında nem ve ıslaklığın en aza indirileceği ortamın oluşturulmasına,
 • İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezince sağlık hizmetlerinin verilmesi ve devamlılığının sağlanmasına,
 • İlgili Belediyeler ve/veya Özel İdareler tarafından Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanların düzenli olarak dezenfekte edilmesine,
 • İlgili Belediyeler ve/veya Özel İdareler tarafından Konakladıkları alanlar ve çalışma ortamlarında içilebilir/ kullanılabilir uygun su temininin sağlanması ile katı ve evsel atıkların bertarafı ve çevre koşullarının denetlenmesine,
 • Gelen kişilere yönelik konaklanan alanlarda su kaynaklarının yanında yeterince sabun bulunmasının temin edilmesine,
 • Mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka WC­Banyo gibi kalıcı veya seyyar alanların oluşturulması, gerekli hijyen şartlarının sağlanması, bu amaçla AFAD İl Müdürlüklerinin imkanlarından faydalanılmasına,
 • Çocuklar için oluşturulan alanlarının temizliğine özel önem verilmesine,
 • Gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı tedbirlerinin alınmasının sağlanması gibi tedbirler alınmasına,
 • Maddeler halinde belirtilen sürecin İl Merkezinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları, İlçelerde ise İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararları doğrultusunda yönetilmesine,

  2- Hayvancılık faaliyetlerinin yürütülmesinde;

 • Kış aylarında konakladıkları illerden hayvanlarını otlatmak üzere İlimize yaya ya da motorlu ulaşım araçlarıyla gidecek olan “göçerler”, ilgili mevzuatında belirlenen izinler alınmak kaydıyla 01 Mayıs 2020 tarihinden sonra müsaade edilmesine,
 • Arıcılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgili mevzuatında getirilen kurallara uymaları halinde herhangi bir kısıtlama getirilmesine,
 • Gerek arıcıların gerekse göçerlerin şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmeleri ve kendileri ile ilgili sağlık kontrollerinin yapılmasına,
 • İlimize gelen göçerler ve arıcıların gittikleri yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas etmemeleri için gerekli önlemlerin alınmasına,
 • 3-            İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun yukarıda almış olduğu kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere;
 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL, idari para cezasının Mülki Amir onayı ile uygulanmasına,
 • Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezasının Kolluk Kuvvetlerince uygulanmasına,
 • Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine,
mersin escort