SON DAKİKA

BASINA VE KAMUOYUNA

Bu haber 22 Kasım 2019 - 7:02 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Ülkemizin en güçlü ve en saygın meslek örgütlernden olan Türkiye Barolar Birliği, Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri üzerinden maksatlı ve haksızbir kampanya ile Birliğimiz yıpratılmaya çalışılmaktadır. Bir kısım baro başkanlarının, seçimli olağanüstü genel kurul talebiyle başlatmış oldukları bu kampanyayı Hukuki Araştırmalar Derneği olarak kabul edilir bulmadığımızı belirtmek isteriz.  Sürecin bu şekilde yıkıcı bir dille tartışılmasının meslek saygınlığına zarar verdiğini; Baroları ve özelinde meslektaşlarımızı kutuplaştırdığını düşünmekteyiz, ayrıştırılmaya neden olan bu tür tavırlara hemen son verilmesinin gerektiğini düşünmekteyiz.Kampanyanın Avukatlık meslek vakarına yakışmayacak üslup ve tehditkâr söylemlerle yapılmasını doğru ve sağlıklı bulmuyoruz.

Kendilerini %72’nin temsilcisi olarak görenlere bu %72 içinde olmadığımızı bildiririyoruz. Kaldı ki, olağanüstü genel kurul talep eden Baroların tüm meslektaşlarına maraba, koyun muamelesi yapmasını da doğru bulmuyoruz. İki yıllığına seçilen birlik delegelerinin dört yıllığına seçilen Barolar Birliği Başkanını ve Yönetim kurulunu olağanüstü seçimli genel kurula davet etmelerinimeslek etiğine uygun bulmadığımız gibi bu tutumun yönetimlerin sağlıklı çalışma imkanlarını da sabote edici bir kalkışma olarak  görmekteyiz. Kaldı ki, seçimli olağanüstü genel kurulu taleplerinin hukuki dayanağının olmadığı da hepimizin malumudur. Bizler bu çekişmeden büyük rahatszlık duyduğumuzu, bir an önce meslek sorunlarına yoğunlaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye Barolar Birliği’ne ve Barolara siyasi parti misyonu yüklemek doğru olmadığı gibibu husus kabulde edilemez. Meslektaşlarımızın iradeleriyle Baroları temsil etmek için seçilen Baro Başkanlarının, bulundukları makamı farklı saikleriçin kullanmaları ve kullanmaya kalkışmaları kabul edilebilir değildir ve özü itibariyle hukukî de değildir.

Başlatılan bu kampanyanın sâiki,hukukun üstünlüğünün savunulması değildir. Kolaycı, toptancı bir yaklaşımla Birlik Başkanını ötekileştirip bütün olumsuzlukların faili gibi gösterilmesi asla doğru değildir. Tüm Baro Başkanının hukukun gelişmesi ve meslektaşlarının sorunlarının çözülmesi amacıyla üretim içerisinde olmadıkları da malumdur.Oysa Baro Başkanlarının öncelikli görevleri; meslektaşlarının sorunlarının çözümü için yol ve yöntemler üretmesi, meslek ahlakının yerleşmesi için gayret sarf etmesi, hukukun üstün kılınması için çaba göstermesidir. Adı geçen Baroların;Birlik Başkan ve Yönetimine karşı takındıkları tavrı hukuki değil siyasi bulmaktayız. Siyasi tavır alan Baroların; kendi üyeleri olan meslektaşlarının siyasal düşüncelerini hiçe sayan totaliter bir anlayışla hareket ettiklerini de belirtmek gerekir.

Yargı reformu strateji belgesinin içeriğinin tartışılması tabiidir. Ancak yapılan eleştiriler Birlik Başkanının, reforma ilişkin desteğini hedef alarak yürütülmektedir. Bizler yargı reformunu destekliyor ve olumlu görüyoruz. Seçimli olağanüstü genel kurul talebinde bulunan bir kısım  Baro Başkanlarının bu kampanyaya harcadıkları mesaiyi ve enerjiyi, reform belgesi içeriğinde yer alan henüz yasalaşmamış  mesleği geliştirecek yasal düzenlemelerin bir an önce TBMM gündemine gelmesi ve hayata geçmesi için harcamalarını tavsiye ediyoruz. Yasama ve Yürütme Organlarının, hukukun üstünlüğüne ve mesleğin icrasına ilişkin düzenlemeler yaparken meslektaşlarımızı temsile yetkili kişi ve organların diyalog kurmalarının eleştirilmesinin,sağlıklı olmadığını, siyasal iktidara olan sert muhalif tavrın bir yansıması olduğunu belirtmek isteriz. Yasama ve Yürütme Organları ile diyaloğun önemi ortadadır. Temsilcilerimizin Yasama ve Yürütme Organları ile diyalog kurması kaçınılmaz bir gereklilik olup, bu durumun eleştirilmesine anlam verememekteyiz.

Seksen Baro başkanının kendi aralarında aynı fikirde olmadığı bilinmekte iken Barolar Birliği Başkanının seksen Baro Başkanı ile aynı fikirde olması beklenilemezdir.Ancak tüm Başkanların meslektaşlarımızın haklarının iyileştirilmesi ve mesleki faaliyetlerin kolaylaştırılması konusunda aynı fikirde olmaları zaruridir. Barolar Birliği Başkanı ve Baro Başkanlarının gittiği yerler, katıldığı toplantılar, görüştüğü kişiler, desteklediği belgeler kişinin kimliğini belirlemez ve husus seçimli olağanüstü genel kurulun gerekçesi olamaz. Kaldı ki yeni seçilen Barolar Birliği Başkanı’nın ve Baro Başkanlarının nereye gideceği, nereye gitmeyeceği, hangi toplantıya katılıp, hangilerine katılamayacağı, kiminle görüşüp kiminle görüşemeyeceği sınırlandırılamayacağı gibi bu konularda kendilerinden taahhütname de alınamaz. Bu nedenledir ki bu kampanya, birliğimize ve mesleğimizin saygınlığını zedelemekten başka bir amaca hizmet etmemektedir.

Bizler; adalete, hukukun üstünlüğüne inanan meslektaşlarınız olarak bu olumsuz sürecin bir an önce gündemden çıkarılması, birliğimizin güçlendirilmesi, yeniden işbirliği ve dayanışma zemininin kurulması için kişisel hırs, heves ve siyasal tavırdan kaynaklanan dayatmalardan vazgeçmemiz grektiğini ifade ediyor, hep birlikte Hukukun Üstünlüğü için eşgüdüm ve koordinasyon içinde diğer paydaş kurum ve kuruluşlar ile çalışmamızın hepimize fayda sağlayacağını deklare ediyoruz.